Summum

GREEN

Label

Care for Green

Maak een bewuste keuze met de nieuwe GREEN label.


Onze ambitie om onze positieve impact vergroten neemt steeds concretere vormen aan. De consument speelt hierin ook een grote rol. Wij hebben in 2019 het SUMMUM GREEN-label geïntroduceerd. Bij kleding met dit label is voor minimaal 50 procent van de stof een duurzaam alternatief gebruikt, zoals FillSens of Tencel. Ook bieden we een Organic Luxury Basics collectie en de eerste Sustainable Denim jeans met het GREEN-label.
We hebben als doel om de vrouwen die onze kleding dragen bewust te maken van duurzamere alternatieven. We maken het hen gemakkelijk om te kiezen voor meer duurzame fashion items. Het GREEN-label geeft korte en heldere informatie over de materialen. Waar mogelijk verwijst het naar de websites van de betreffende innovatieve stoffenfabrikanten of naar organisaties die de streng gecontroleerde duurzaamheidscertificaten toekennen.

Summum
WHAT WE DO NOW?
Onze mouwen opstropen en aanpakken zit in ons DNA. Met deze instelling zetten wij ons ook in om respectvol te ondernemen, voor mens, dier en aarde. Elke dag opnieuw. Duurzaamheid begint bij de kern: onze eigen collecties. Daarom ontwerpen we onze collecties niet voor één seizoen, want een stijl die bij een persoonlijkheid aansluit raakt niet uit de mode. Onze collecties zijn gemaakt van materialen van hoge kwaliteit die lang mooi blijven en meerdere seizoenen meegaan. Elk kledingstuk verdient onze liefde en respect. Onze kleding is geen wegwerpartikel, maar staat garant voor jarenlang draagplezier. Wij houden niet van weggooien en zorgen ervoor dat we minimale voorraden hebben en geen overproductie creëren. Voor onze collecties zijn we voortdurend op zoek naar duurzame materialen: garens, stoffen en bewerkingen die net zo mooi en comfortabel zijn, maar minder of zelfs vrijwel geen impact hebben op onze aarde. Vanuit deze gedachte hebben we in 2019 onze speciale GREEN-collectie gelanceerd, met items die voor minstens 50 procent uit duurzame materialen bestaan.

Het GREEN label maakt het gemakkelijk om te kiezen voor meer duurzame fashion items. Zo creëren we meer transparantie in ons materiaalgebruik en kunnen we onze collecties stap voor stap verder verduurzamen. Ook hebben we een Code of Conduct ontwikkeld, waarmee we effectiever communiceren en afspraken maken met onze partners en leveranciers over o.a. sociale en milieuaspecten. Verder hebben we onlangs onze supplier selectieprocedure aangescherpt. We maken nu effectiever gebruik van onze Supplier Assessments en de uitkomsten hiervan dragen bij aan onze beslissingen. Dit creëert meer inzicht in de werkwijze van onze partners en houdt ons scherp om alleen te werken met leveranciers die zich, net als wij, inzetten voor verantwoorde en duurzame productie. Dierenwelzijn gaat ons na aan het hart. We hebben daarom een Animal Welfare Policy opgesteld en vragen iedereen die met ons werkt deze te respecteren.

Summum
HOW DO WE WANT TO IMPROVE?
Onder het motto ‘Care for Green’ werken wij elke dag opnieuw aan een duurzame toekomst van fashion. Wij hebben de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: – De eigen organisatie en toeleveringsketen structureel verduurzamen. – Meer transparantie creëren, voor de interne organisatie en voor stakeholders. – Op eigen wijze een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sector. – Werken aan het vergroten van onze positieve impact. We zetten volop in op innovatieve duurzame materialen en breiden onze Green-collectie stapsgewijs steeds verder uit. We streven ernaar dat 2022 minimaal 15% van onze verkochte items het GREEN-label heeft. Verder gaan we ons in 2022 nog meer richten op de grootste risico’s in onze bedrijfsvoering en productieketen. Op sociaal-maatschappelijk vlak zijn de grootste risico’s dat mensen- en arbeidsrechten worden geschonden en dat er geen leefbaar loon wordt betaald aan de mensen die onze kleding maken. Op milieuvlak gaat het voornamelijk om het gebruik van chemicaliën en water, evenals de herkomst en productiewijze van dierlijke materialen (met name leer).

Onze Code of Conduct, Supplier Assessments, Restricted Substances List, Animal Welfare Policy, gesprekken met onze leveranciers en fabrieksbezoeken vormen de basis om bovenstaande risico’s zoveel mogelijk te herkennen, te adresseren, op te lossen en te voorkomen. Ook hebben we in 2022 voor onze drie grootste productielanden Polen, Portugal en China een risicoanalyse opgesteld, die wordt gebruikt bij supplier-evaluatie. Aan de hand van deze risicoanalyse wordt bij onze vijf grootste leveranciers een supplier-assessment uitgevoerd. Daarnaast voert onze fieldmanager een werkplekassessment uit bij de Oost-Europese productielocaties. Verder hebben we als ambitie om transparanter te worden over wat we al doen op het vlak van duurzaamheid en welke ambities we hebben. Door open te communiceren over de stappen die we al hebben gezet, onze toekomstplannen en de uitdagingen die we tegenkomen, betrekken we ook de buitenwereld bij onze duurzaamheidsreis.

Summum
WHAT'S OUR END GOAL
Mode is na olie de meest vervuilende industrie ter wereld. We zijn ons daar terdege bewust van en willen dan ook onderdeel zijn van de verduurzaming van onze sector. Onze ambitie is om deel uit te maken van the change, de grote transitie naar ‘schonere’ kleding, waar we met z’n allen aan werken. We willen onze positieve impact vergroten en versterken en dagen onszelf uit met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn ervan overtuigd dat het altijd nóg beter kan en daarom zijn we continu op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het vlak van duurzaamheid die voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Met onze werkwijze en onze collecties willen we aantonen dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met fashionable design. We geloven in een duurzame toekomst van fashion en werken hier elke dag aan. We kunnen dit niet alleen, maar doen dit samen met onze partners, leveranciers, klanten en andere stakeholders. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier. Care for Green.

Placeholder link

Placeholder link