We werken hard aan een verantwoorde en duurzame toeleveringsketen. Daarom investeren we in langetermijnrelaties met onze business partners en onze leveranciers. We bezoeken hen regelmatig en hebben een sterke band met hen opgebouwd. We gaan actief na welke mogelijke risico’s er binnen de keten zijn en hoe de werkzaamheden van onze partners hier invloed op hebben. Dat heet due diligence management.
Verder gaan we continu open het gesprek aan met onze partners over zaken als arbeidsomstandigheden en milieueffecten. Het bespreken en laten ondertekenen van onze Code of Conduct en Animal Welfare Policy zijn hier onderdeel van. We brengen eventuele risico’s in kaart en werken nauw samen om tot een oplossing te komen en bij te sturen waar nodig, met als doel mens, dier en milieu minder te belasten. Op basis van deze risico-inschattingen maken we bewuste keuzes voor onze inkoop en productie.
We hebben er bewust voor gekozen om een groot deel van onze collectie in Europa te produceren. Door de geringe afstand kunnen we deze ateliers gemakkelijk regelmatig bezoeken. We oefenen zelf de controle uit en zien met eigen ogen in welke omstandigheden onze producten worden geproduceerd. Daarnaast gaat het transport over de weg in plaats van via lucht en water, wat minder belastend is voor het milieu.